Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2012

Το χρυσάφι τ' ουρανού

Από τους «ταπεινούς» τόνους του γκρίζου,
στην «επιβλητικότητα» του χρώματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: