Δευτέρα, 30 Μαΐου 2011

Ακράτα 1903

Τα δείγματα που παρουσιάζονται είναι χαμηλής ανάλυσης
έως ότου ολοκληρωθεί η σειρά.

Η επεξεργασία βέβαια γίνεται σε υψηλή ανάλυση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: